top of page
NPT-Consulting-Sectors-Animal-Feeds.webp
NPT-Consulting-Engineers-Production-Plants-Design.png
Streszczenie Surface

Sektory

NPT CE obsługuje technologie naważania, mieszania, redukcji objętości, sterylizowania, czyszczenia, pakowania, transportu mechznicznego i pneumatycznego.

NPT-Consulting-Engineers-Sectors-Machinery-Production.webp
NPT-Consulting-Engineers-Sectors-Weighing.webp
TECHNOLOGIE

Projektujemy kompletne technologie dla

  • wytwórni pasz sypkich, granulowanych i sterylizowanych,

  • fabryk pelletu z biomasy leśnej i rolniczej,

  • producentów nawozów granulowanych i aglomerowanych,

  • producentów pelletów z pofermentu i osadów pościekowych,

  • producentów granulatu energetycznego z SRF i RDF,

  • magazynowania surowców sypkich,

  • bliskiego transportu surowców sypkich.

NPT-Consulting-Engineers-Sectors-Fluids-Dozing.webp
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
  • Dostarczamy rozwiązania technologiczne, mechaniczne i procesowe dla inwestorów z branż, które opierają się na transformacji surowców sypkich w granulaty i aglomeraty.

  • Specjalizujemy się w redukcji wilgotności, rozmiaru i objętości w procesach realizowanych przez suszenie, rozdrabnianie, domielanie, mieszanie, kompaktowanie w granulatorach pierścieniowych i dyskowych, chłodzenie z redukcją wilgotności, czyszczenie i pakowanie.

  • Powyższe procesy uzupełniamy technologiami naważania, dozowania, uszlachetniania dodatkami płynnymi i sypkimi oraz parą technologiczną.

bottom of page