top of page
NPT-Consulting-Engineers-EPC_2.webp
NPT-Consulting-Engineers-EPC.webp
Abstrakcyjne tło

Generalny Wykonawca

Na życzenie Inwestora przyjmujemy rolę Generalnego Wykonawcy w modelu EPC.

Tego typu model współpracy wykorzystuje się w średnich i dużych inwestycjach przemysłowych obejmujących część projektową, technologiczną i budowlaną.

Generlany Wykonawca Twojej Inwestycji

Dlaczego model EPC jest tak popularny?

 

Powodem jest szereg zalet, takich jak ograniczenie ryzyka inwestora oraz wykorzystanie modelu EPC jako narzędzia do zarządzania wszystkimi fazami projektu.

W oczach inwestora model EPC zwiększa jego komfort ponieważ to doświadczony Generalny Wykonawca przejmuje odpowiedzialność i ryzyka związane z projektowaniem, dostawami, budową, odbiorami itd.

Firmy finansujące inwestycje także preferują współpracę z jednym dostawcą kompletnej infrastruktury, ponieważ jeden kontrakt obejmuje ustaloną cenę, kamienie milowe, terminy oraz harmonogram płatności.

Taki model współpracy między Dostawcą, Inwestorem i Bankiem zwiększa szansę na szybkie zamknięcie finansowania i rozpoczęcie inwestycji.

NPT-Consulting-Engineers-Plant-Design_2.webp

PROJEKT > KONSULTACJE > ZARZĄDZANIE

ZAMÓWIENIA > DOSTAWY > BUDOWA

URUCHOMIENIE > SZKOLENIE > WSPARCIE

Zakres prac Generalnego Wykonawcy

3 etapy realizacji inwestycji 

Model EPC (Engineering, Procurement, Construction) to ustrukturyzowana metodyka realizacji projektów, które obejmuje trzy główne etapy:

1. Inżynieria (Engineering):

 • Pierwszy etap obejmuje opracowywanie i projektowanie projektu. W tym czasie określane są wszystkie techniczne i inżynieryjne aspekty projektu. Projektanci, inżynierowie i specjaliści branżowi pracują nad stworzeniem szczegółowych planów i specyfikacji technicznych.

 • Kluczowym celem tego etapu jest dokładne zdefiniowanie zakresu projektu, określenie wymagań technicznych i stworzenie kompleksowego planu, który będzie podstawą dla kolejnych etapów. Dokumentacja ta może obejmować rysunki techniczne, specyfikacje materiałów, harmonogramy prac itp.

 

2. Zakupy (Procurement):

 • W etapie zakupów następuje pozyskiwanie wszystkich niezbędnych materiałów, sprzętu i usług potrzebnych do realizacji projektu. Generalny wykonawca lub inwestor może przeprowadzać proces przetargowy, negocjować umowy z dostawcami i podwykonawcami oraz dokonywać zakupów zgodnie z ustalonymi specyfikacjami.

 • Celem tego etapu jest zapewnienie dostępności wszystkich niezbędnych zasobów w odpowiednim czasie i zgodnie z ustalonymi standardami jakościowymi.

 

3. Budowa (Construction):

 • W trzecim etapie, czyli budowie, rozpoczyna się fizyczna realizacja projektu na podstawie opracowanych planów i specyfikacji. Prace budowlane są nadzorowane przez generalnego wykonawcę, który zarządza zespołem budowlanym oraz koordynuje różne etapy procesu budowlanego.

 • Podczas tego etapu wykonywane są prace związane z konstrukcją, instalacją, montażem i testowaniem systemów. Obejmuje to również zarządzanie harmonogramem prac, kontrolę jakości oraz utrzymanie bezpieczeństwa na placu budowy.

 
Model EPC pozwala na bardziej zintegrowane podejście do realizacji projektów, ponieważ firma lub zespół odpowiedzialny za wykonanie projektu jest zaangażowany we wszystkie trzy kluczowe obszary: inżynierię, zakupy i budowę. To podejście ma na celu zminimalizowanie potencjalnych komplikacji związanych z komunikacją między różnymi podmiotami zaangażowanymi w projekcie.

NPT-Consulting-Engineers-EPC-Biomass-Pellets-Production-Plant.webp

Etapy prac z Generalnym Wykonawcą

Zalety współpracy z Generalnym Wykonawcą

Współpraca z generalnym wykonawcą ma wiele potencjalnych zalet, które mogą przyczynić się do skutecznej realizacji projektu budowlanego. Oto kilka głównych korzyści związanych z współpracą z generalnym wykonawcą:

 1. Zarządzanie całościowym projektem: Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami projektu, od początku do końca. Koordynuje on pracę różnych podwykonawców, zarządza dostawami materiałów, nadzoruje harmonogram prac i dba o przestrzeganie budżetu.

 2. Redukcja stresu: Współpraca z generalnym wykonawcą pozwala inwestorowi skoncentrować się na swoich głównych obowiązkach, podczas gdy wykonawca zajmuje się kwestiami technicznymi i operacyjnymi związanymi z budową. To może znacznie zredukować poziom stresu i zaangażowania inwestora w codzienne sprawy budowlane.

 3. Negocjacje z podwykonawcami: Generalny wykonawca ma doświadczenie w negocjacjach z różnymi podwykonawcami i dostawcami. Może uzyskać lepsze ceny na usługi i materiały, co przekłada się na potencjalne oszczędności dla inwestora.

 4. Odpowiedzialność za jakość i terminowość: Generalny wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania i terminowość dostarczenia projektu. To oznacza, że inwestor może spodziewać się, że prace zostaną wykonane zgodnie z ustalonymi standardami i harmonogramem.

 5. Dostęp do sieci podwykonawców: Generalny wykonawca często współpracuje z różnymi specjalistami branżowymi. Dzięki temu ma dostęp do sprawdzonych podwykonawców, co może przyczynić się do lepszej jakości pracy w poszczególnych dziedzinach.

 6. Optymalizacja kosztów: Poprzez efektywne zarządzanie projektowymi zasobami i kosztami, generalny wykonawca może pomóc w optymalizacji budżetu projektu.

 7. Rozwiązanie problemów: Generalny wykonawca jest doświadczonym profesjonalistą, który może skutecznie radzić sobie z ewentualnymi problemami i wyzwaniami, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu budowlanego.

 8. Zgodność z przepisami i normami: Generalny wykonawca jest zazwyczaj dobrze zorientowany w lokalnych przepisach budowlanych oraz normach branżowych, co pomaga w zachowaniu zgodności z wymogami prawnymi.

bottom of page