top of page
pepe197011_55021_industrial_solutions_for_ATEX_cae0db65-2e07-48cb-b63e-bd79ef444731.png
pepe197011_55021_industrial_solutions_for_ATEX_b015466e-1cd9-494e-8d59-67cedb45248c.png
pepe197011_55021_industrial_solutions_for_ATEX_b015466e-1cd9-494e-8d59-67cedb45248c.png
Streszczenie futurystyczne tło

Bezpieczeństwo fabryk i linii produkcyjnych

Pracując dla Was kierujemy się podstawową dewizą: Bezpieczeństwo we wszystkim co robimy.

Operator :: Maszyna :: Infrastrutura
BHP + PPOŻ + ATEX

Bezpieczeństwo operatorów, wyposażenia i infrastruktury wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń redukujących do absolutnego minimum ryzyko powstania wybuchu lub pożaru. Zabezpieczenia obejmują projekt, wyposażenie i procesy, które ograniczają możliwość powstania pożaru.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe EX ATEX

Procesy technologiczne naszych klientów opierają się na surowcach, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe np. pyły z biomasy leśnej. Dlatego na etapie projektu wykonujemy Ocenę Zagrożenia Wybuchem [OZW]. Ocena identyfikuje źródła zapłonu, określa strefy wybuchowe, ich rodzaj oraz niezbędne zabezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urządzeń.

pepe197011_55021_industrial_solutions_for_ATEX_cae0db65-2e07-48cb-b63e-bd79ef444731.png

Ocena Zagrożenia Wybuchem ATEX

1

Identyfikacja źródeł zagrożenia

Na podstawie schematu technologicznego i parametrów wyposażenia określamy procesy, które mogą wytworzyć tzw. atmosferę potencjalnie wybuchową.

2

Klasyfikacja stref wybuchowych EX

Strefy wybuchowe określa się na podstawie wilgotności surowca, częstotliwości i czasu występowania zapylenia. Dla pyłów oznacza się strefy EX 20, 21 i 22. Dla gazów EX 0, 1 i 2.

3

Dobór wyposażenia EX

W zależności od strefy maszyny wymagają odpowiedniego wykonania i zabezpieczeń aktywnie ograniczających skutki ewentualnego wybuchu. Stosujemy wyłącznie certyfikowane rozwiązania.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Projektujemy pasywne i aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe dla infrastruktury oraz wyposażenia. Integrujemy je z rozwiązaniami przeciwwybuchowymi, aby inwestycja była kompleksowo chroniona przed niepożądanymi zdarzeniami.

NPT-Consulting-Engineers-AntiFire.webp

Zabezpieczenia i ochrona
infrastruktury produkcyjnej

 1. System alarmowy automatyczny,

 2. Ręcznie wyzwalany system alarmowy,

 3. Alarmy dźwiękowe i wizualne,

 4. Czujniki dymu i ciepła,

 5. Systemy wykrywania ognia,

 6. Systemy wideo do wykrywania dymu,

 7. Systemy gaszenia pożaru.

Zabezpieczenia wyposażenia

 1. System detekcji iskier,

 2. System gaszenia iskier,

 3. System gaszenia wodą i mgłą wodną,

 4. System gaszenia proszkami i gazami gaśniczymi,

 5. Integracja z nadrzędnym systemem sterowania.

NPT-Consulting-Engineers-Process-Safety.png

Zabezpieczenia procesowe

Zabezpieczenia procesowe dotyczą ogólnego i szczegółowego planu pracy fabryki, ze szczególnym uwzględnieniem blokad i reakcji na potencjalne niepożądane zdarzenia. Są ściśle powiązane z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi i przeciwpożarowymi

 

Nad realizacją produkcji i obsługą wszelkich zdarzeń czuwa centralny system automatycznej kontroli procesów dotyczących bezpieczeństwa i realizacji produkcji.

 

Automatyka opiera się na setkach czujników, które na bieżąco monitorują stan atmosfery, temperatury, nacisku itp. występujące wewnątrz i na zewnątrz maszyn. W przypadku przekroczenia zaprogramowanych progów bezpieczeństwa system sterowania wykonuje odpowiednie czynności, które zapobiegają pożarowi, wybuchowi, przekroczeniu obciążenia wyposażenia.

bottom of page