top of page
NPT-Consulting-Engineers-EPC_2.webp
NPT-Consulting-Engineers-EPC.webp
Abstrakcyjne tło

Generalinis rangovas

Investuotojo pageidavimu EPC modelyje prisiimame generalinio rangovo vaidmenį.

Šio tipo bendradarbiavimo modelis naudojamas vidutinėms ir didelėms pramonės investicijoms, apimančioms projektavimą, technologijas ir statybas.

Jūsų investicijų rangovas

Kodėl EPC modelis toks populiarus?

 

Priežastis – nemažai privalumų, tokių kaip investuotojo rizikos mažinimas irnaudojant EPC modelį kaip visų projekto etapų valdymo įrankį.

Investuotojo akimis, EPC modelis padidina jo komfortą, nes patyręs generalinis rangovas perima atsakomybę ir riziką, susijusią su projektavimu, pristatymais, statyba, priėmimu ir kt.

Investicijų finansavimo įmonės taip pat mieliau dirba su vienu visos infrastruktūros tiekėju, nes vienoje sutartyje yra nustatyta kaina, etapai, terminai ir mokėjimo grafikas.

Toks Tiekėjo, Investuotojo ir Banko bendradarbiavimo modelis padidina galimybę greitai užbaigti finansavimą ir pradėti investiciją.

NPT-Consulting-Engineers-Plant-Design_2.webp

PROJEKTAS > KONSULTACIJOS > VALDYMAS

UŽSAKYMAI > PRISTATYMAS > STATYBA

PALEIDIMAS > MOKYMAI > PARAMA

Generalinio rangovo darbų apimtis

3 investicijų įgyvendinimo etapai 

EPC (angl. Engineering, Procurement, Construction) modelis yra projekto įgyvendinimo metodas, apimantis tris pagrindinius etapus:

1. Inžinerija (inžinerija):

 • Pirmasis etapas apima projekto kūrimą ir projektavimą. Per šį laiką nustatomi visi techniniai ir inžineriniai projekto aspektai. Projektuotojai, inžinieriai ir pramonės specialistai kuria detaliuosius planus ir technines specifikacijas.

 • Pagrindinis šio etapo tikslas yra tiksliai apibrėžti projekto apimtį, nustatyti techninius reikalavimus ir sukurti išsamų planą, kuris bus pagrindas tolesniems etapams. Šią dokumentaciją gali sudaryti techniniai brėžiniai, medžiagų specifikacijos, darbo grafikai ir kt.

 

2. Pirkimai (pirkimas):

 • Pirkimo etape įsigyjamos visos reikalingos medžiagos, įranga ir paslaugos, reikalingos projektui įgyvendinti. Generalinis rangovas arba investuotojas gali vykdyti konkurso procesą, derėtis dėl sutarčių su tiekėjais ir subrangovais bei atlikti pirkimus pagal nustatytas specifikacijas.

 • Šio etapo tikslas – laiku ir pagal nustatytus kokybės standartus užtikrinti visų reikalingų išteklių prieinamumą.

 

3. Konstrukcija:

 • Trečiajame etape, ty statybos, pradedamas fizinis projekto įgyvendinimas pagal parengtus planus ir specifikacijas. Statybos darbus prižiūri generalinis rangovas, kuris vadovauja statybų komandai ir koordinuoja įvairius statybos proceso etapus.

 • Šio etapo metu atliekami darbai, susiję su sistemų konstravimu, montavimu, surinkimu ir testavimu. Tai taip pat apima darbo grafiko valdymą, kokybės kontrolę ir saugos palaikymą statybvietėje.

 
EPC modelis leidžia labiau integruoti požiūrį į projekto vykdymą, nes už projekto vykdymą atsakinga įmonė ar komanda dalyvauja visose trijose pagrindinėse srityse: inžinerijos, pirkimų ir statybos. Šiuo požiūriu siekiama sumažinti galimas komunikacijos problemas tarp įvairių projekte dalyvaujančių subjektų.

NPT-Consulting-Engineers-EPC-Biomass-Pellets-Production-Plant.webp

Darbo su generaliniu rangovu etapai

Bendradarbiavimo su generaliniu rangovu privalumai

Darbas su generaliniu rangovu turi daug potencialių privalumų, kurie gali prisidėti prie sėkmingo statybos projekto įgyvendinimo. Štai keletas pagrindinių privalumų dirbant su generaliniu rangovu:

 1. Bendro projekto valdymas: Generalinis rangovas yra atsakingas už visų projekto aspektų valdymą nuo pradžios iki pabaigos. Jis koordinuoja įvairių subrangovų darbą, vadovauja medžiagų tiekimui, prižiūri darbų grafiką ir užtikrina, kad būtų laikomasi biudžeto.

 2. Streso mažinimas: Bendradarbiavimas su generaliniu rangovu leidžia investuotojui sutelkti dėmesį į savo pagrindines pareigas, o rangovas sprendžia techninius ir eksploatacinius su statybomis susijusius klausimus. Tai gali žymiai sumažinti investuotojo streso lygį ir įsitraukimą į kasdienius statybos reikalus.

 3. Derybos su subrangovais: Generalinis rangovas turi patirties derantis su įvairiais subrangovais ir tiekėjais. Jis gali gauti geresnes paslaugų ir medžiagų kainas, o tai reiškia, kad investuotojas gali sutaupyti.

 4. Atsakomybė už kokybę ir savalaikiškumą: Generalinis rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų kokybę ir savalaikį projekto pristatymą. Tai reiškia, kad investuotojas gali tikėtis, kad darbai bus atlikti pagal nustatytus standartus ir grafiką.

 5. Prieiga prie subrangovų tinklo: Generalinis rangovas dažnai bendradarbiauja su įvairių pramonės sričių specialistais. Dėl šios priežasties ji turi prieigą prie patikrintų subrangovų, kurie gali prisidėti prie geresnės darbo kokybės tam tikrose srityse.

 6. Sąnaudų optimizavimas: Efektyviai valdydamas projekto išteklius ir išlaidas, generalinis rangovas gali padėti optimizuoti projekto biudžetą.

 7. Spręsti problemas: Generalinis rangovas – tai patyręs specialistas, galintis efektyviai susidoroti su visomis statybos projekto metu iškilusiomis problemomis ir iššūkiais.

 8. Atitiktis reglamentams ir standartams: Generalinis rangovas paprastai gerai išmano vietinius statybos kodeksus ir pramonės standartus, o tai padeda išlaikyti teisinių reikalavimų laikymąsi.

bottom of page